50%
تخفیف

دوره آموزشی لیزر MBTI

بدون امتیاز 0 رای
195,000 تومان

در دوره آموزشی لیزر MBTI در زمان یک و ساعت و بیست دقیقه با مفاهیم شخصیت شناسی به روش MBTI و مشارب چهارگانه دیود کرسی آشنا خواهید شد.

195,000 تومان

دوره آموزشی شیوه حل تعارض بین زوجین

بدون امتیاز 0 رای
150,000 تومان

در این دوره آموزشی با کلیات شخصیت شناسی به روش MBTI و بررسی زوج ها با تیپ های شخصیتی متفاوت و تعارضات احتمالی و شیوه حل تعارضات اشنا خواهید شد.

150,000 تومان
80%
تخفیف

دوره آموزشی راه‌کارهای مقابله با ناکامی

5.00 1 رای
10,000 تومان

در این دوره آموزشی با راهکارهای مقابله با ناکامی آشنا می شویم

10,000 تومان