20%
تخفیف

پکیج رشد و توسعه فردی

بدون امتیاز 0 رای
800,000 تومان

جهت دیدن دوره پکیج رشدو توسعه فردی به لینک مربوطه مراجعه فرمایید.

خود آگاهی

کامل گرایی

عزت نفس

اهمال کاری

مسئولیت پذیری، برنامه و اقدام

800,000 تومان

کامل گرایی

بدون امتیاز 0 رای
100,000 تومان

یا کاری را انجام نمیدهم یا اگر قصد کردم آن را انجام دهم به بهترین نحو ممکن آن را انجام می دهم

100,000 تومان