مسئولیت پذیری، برنامه و اقدام

بدون امتیاز 0 رای
100,000 تومان

برخی افراد از پذیرفتن مسئولیت وحشت دارند، از مسئولیت‌ها فرار می‌کنند و هرگز زیر بار پذیرفتن آن نمی‌روند…

100,000 تومان