خود آگاهی

بدون امتیاز 0 رای
100,000 تومان

خودآگاهی اولین چیزی است که باید به آن دست یابیم.
تا ندانیم چه می‌خواهیم، اکثر اقدام‌هایمان بی فایده خواهند بود.

100,000 تومان