کامل گرایی

بدون امتیاز 0 رای
100,000 تومان

یا کاری را انجام نمیدهم یا اگر قصد کردم آن را انجام دهم به بهترین نحو ممکن آن را انجام می دهم

100,000 تومان