پکیج رشد و توسعه فردی

بدون امتیاز 0 رای
1,000,000 تومان

جهت دیدن دوره پکیج رشدو توسعه فردی به لینک مربوطه مراجعه فرمایید.

خود آگاهی

کامل گرایی

عزت نفس

اهمال کاری

مسئولیت پذیری، برنامه و اقدام

1,000,000 تومان

خود آگاهی

بدون امتیاز 0 رای
100,000 تومان

خودآگاهی اولین چیزی است که باید به آن دست یابیم.
تا ندانیم چه می‌خواهیم، اکثر اقدام‌هایمان بی فایده خواهند بود.

100,000 تومان