عزت نفس

بدون امتیاز 0 رای
300,000 تومان

ممکن است توانمند باشید، پر از استعداد باشید، اما فقط چون اعتماد به نفس یا عزت نفس پایینی دارید هیچ وقت از استعدادتان استفاده نکرده باشید.

300,000 تومان