اولین جلسه آنلاین کوچینگ سلامت گروهی رهایی از پرخوری

بدون امتیاز 0 رای
300,000 تومان

اولین جلسه آنلاین کوچینگ سلامت با راهبری کوچ سلامت: خانم دکتر حمیده دهقانی در تاریخ 22 شهریور 1400 از ساعت…

300,000 تومان

دوره کوچینگ سلامت (دوره دوم)

بدون امتیاز 0 رای
1,500,000 تومان3,600,000 تومان
کوچینگ چیست؟ یک گفتگوی دو نفره بین کوچ و کوچی(مراجع) برای رسیدن به یک هدف مشخص است. در کوچینگ سلامت…
1,500,000 تومان3,600,000 تومان

دوره کوچینگ سلامت

بدون امتیاز 0 رای
900,000 تومان2,400,000 تومان
کوچینگ چیست؟ یک گفتگوی دو نفره بین کوچ و کوچی(مراجع) برای رسیدن به یک هدف مشخص است. در کوچینگ سلامت…
900,000 تومان2,400,000 تومان