دوره آموزشی شیوه حل تعارض بین زوجین

بدون امتیاز 0 رای
150,000 تومان

در این دوره آموزشی با کلیات شخصیت شناسی به روش MBTI و بررسی زوج ها با تیپ های شخصیتی متفاوت و تعارضات احتمالی و شیوه حل تعارضات اشنا خواهید شد.

150,000 تومان