دکتر دهقانی هستم

موسس آموزشگاه آزاد فنی و حرفه ایی رهیار (کوچینگ)

عضو رسمی فدراسیون بین المللی کوچینگICF
دانش آموخته کوچینگ سطح حرفه ای pcc – از آکادمی FCA لندن – انگلستان
لایف کوچ (کوچ زندگی)

بعنوان کوچ به شماکمک می کنم تا درمسیر رشد و توسعه فردی خود قدم موثری بردارید، نقاط قوت خودرا شناسایی کرده، و درمسیر زندگی اهداف خود را مشخص نمایید، چرخ زندگی و سلامت خود را به تعادل برسانید.

سوابق کاری وآموزشی:

سابقه 30سال عضوهیات علمی دانشگاه علوم پزشکی یزد (ازسال)1370
دکتری مدیریت کسب وکارDBA
مدیرآموزشگاه فنی و حرفه ایی رهیار (کوچینگ)
مدیر موسسه طلوع روزنه جدید
استادمشاوروراهنمای بیش از 30پایان نامه پایان نامه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی

سوابق پژوهشی:

مجری طرح های تحقیقاتی مصوب دانشگاه علوم پزشکی
نویسنده 30عنوان مقاله علمی – پژوهشی در مجلات داخلی و خارجی ISI- PUBMED

دوره های مهارتی :

دارای مدرک مدرس حرفه ای MBTIاز دکتر شیری ( موسسه خانه توانگری طوبی)
دارای مدرک مهارت های استادی از موسسه بیشتر از یک ( محمد پیام بهرام پور)
دارای مدرک فن بیان وگویندگی خبرموسسه عاج

سوابق سخنرانی:

دوره آموزشی پارادایم موفقیت برای ایثارگران دانشگاه علوم پزشکی یزد، سال 1398
دوره اموزشی پارادیم موفقیت برای پرسنل دانشکده دندانپزشکی یزد، سال  1398
دوره اموزشی پارادایم موفقیت برای پرسنل دانشکده پرستاری و مرکز ناباروری یزد،  سال 1398
دوره آموزشی ارتباط موثر حرفه ای دردانشگاه علوم پزشکی یزد، سال  1398
دوره آموزشی شخصیت شناسی به روش  MBTI، سال 1399-1398
دوره آموزشی رازهای شاد زیستن، سال 1398
دوره آموزشی رشدوتوسعه فردی مدرسه مهارت موسسه عاج، سال 1399
دوره آموزشی سلف کوچینگ، سال1398

آثار منتشر شده:

نویسنده کتاب پارادایم موفقیت
نویسنده کتاب راهکارهای مقابله باناکامی